Royal Arch Chapters

Phoenicia # 1

Haifa Hebrew
Sharon # 2

Tel Aviv Hebrew
Holy City # 3

Jerusalem Hebrew
Judea # 4

Raanana English
Mount Carmel # 6

Haifa English
Massada # 7

Tel Aviv Hebrew
Holyland # 8

Tel Aviv English
Mount Sinai # 10

Netanya Hebrew
Click on the Chapter's logo for more information Shlomo # 11

Netanya Hebrew
Hadarom # 12

Beer Sheva Hebrew
Fraternidad # 13

Tel Aviv Spanish

Lodge and Council, Cryptic Council

Phoenicia # 1

Haifa Hebrew
Sharon # 2

Tel Aviv Hebrew
Dov Herman # 3

Jerusalem Hebrew
Judea # 4

Raanana English
Mount Carmel # 6

Haifa English