סיור לימודי עם בתי ספר "קישון" ו"גבריאלי" בחיפה

הבניה החופשית רואה בחינוך ובהשכלה עקרונות נעלים. בעשותה למען הקהילה, בנושא זה, מימנה לשכת ראובן מס' 1 סיור לימודי של הכיתות הבוגרות בבתי הספר "קישון" ו"גבריאלי" בחיפה, לאתרים "מיני ישראל" ומערת הנטיפים באזור בית שמש.

בתיאום עם מנהלות בתי הספר וצוות המורים, אורגן הסיור בצורה מופתית. אל הסיור הצטרפו גם הורי חלק מהתלמידים ומספר אחים ורעיות מהלשכה. האחים ראובן גודר וצביקה הראל התנדבו לשמש כמדריכים לסיור לימודי זה.

בהפסקת הצהרים נשא דברים נשיא הלשכה האח גבריאל עזרא (לחץ כאן לקריאת דבר הנשיא) , אשר הסביר בדבריו על מהות הבניה החופשית ומעורבותה בקהילה, ועל הרצון לשפר ולתרום לזולת. תלמידי בתי הספר קראו ושרו דברי תודה.

הכספים למימון סיור לימודי זה נתרמו במסגרת ערב הגאלה שערכה הלשכה בחודש נובמבר 2003 שהכנסותיו היו קודש לסיוע לילדים.

לחץ כאן לראות את התמונות מהסיור