Deze pagina's worden beschermd door copyright.  Zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming,  mag niets van deze  pagina's, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd, bewerkt en/of   openbaargemaakt. Dit geld ook voor alle andere vormen van gebruik zoals  het maken van vertalingen of het geven van presentaties. Wij behouden ons   alle rechten voor. Web design: dapdutch art press
Sint Andries en Robert Burns I

FROM: EPISTEL TO A YOUNG FRIEND

Yet they wha fa' in Fortune's strife,
Their gate we should na censure;
For still, th'important end of life
They equally may answer:
A man may hae an honest heart,
Tho poorith hourly star him;
A man may tak a neebor's part,
Yet hae nae cas to spare him

Robert Burns
Nederlandse vertaling:

UIT: BRIEF AAN EEN JONGE VRIEND

Veroordeel nooit de arme mens,
die door tegenslag moet lijden,
ook hij streeft in's levens grote wens
zich over zijn werk eens te verblijden.
En juist die mens in als zijn eerlijkheid,
door bittere armoe zo geplaagd,
geeft in zijn nood met warme menselijkheid,
meer dan door de naaste wordt gevraagd.
x

Vertaling: Dr M.J.M. de Haan
xSint Andries en Robert Burns II
xSint Andries en de vrijmetselarij in Schotland
xStartpagina