English page

Paginaontwerp en -beheer:
dap dutch art press

Deze pagina's worden beschermd door copyright.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag niets van deze pagina's, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd, bewerkt en/of openbaargemaakt. Dit geld ook voor alle andere vormen van gebruik zoals het maken van vertalingen of het geven van presentaties. Wij behouden ons alle rechten voor.

Vrijmetselaarsloge
 Sint Andries no 285
1990-2000

Welkom op de pagina van Sint Andries, naast La Vertu en L'Age d'Or, één van de drie vrijmetselaarsloges uit 'het Oosten' Leiden.

De vrijmetselarij heeft in haar bijna 300 jarig bestaan mensen over de gehele aarde weten te boeien. Ontstaan uit steenhouwers gilden in Schotland, heeft de vrijmetselarij via Engeland en Frankrijk in 1734 Nederland bereikt. 

De Vrijmetselaarsloge Sint Andries is een Loge met Schotse sympathieën. Soms roept dit vragen op waar wij bij deze graag antwoord op wil geven. Wat onze werkwijze betreft wijken wij niet af van de werkwijze zoals deze in Nederland gebruikelijk is. De ritualen zijn dezelfde en de hartelijkheid waarmee medebroeders elkaar tegemoet treden herkent u in iedere Vrijmetselaarsloge, binnen en buiten onze grenzen. Ook dragen wij geen kilt in de loge maar het donkere kostuum waarin wij overdag naar ons werk gaan, en dat is een klein verschil met  vele Nederlandse loges waar rokkostuum of smoking de officiële dracht is. 

Met de pure eenvoud en hartelijkheid zoals wij die in Schotland hebben leren kennen proberen wij de broederlijkheid een extra dimensie te geven en met onze trias 'Oprechtheid, Broederliefde en Ondersteuning in onze gedachten, doen wij ons best om het bewustzijn van deze levensvisie nooit uit het oog te verliezen.

Wij hopen u met deze pagina's duidelijkheid over de vrijmetselarij in het algemeen te kunnen verschaffen en uw interesse te wekken voor de loge Sint Andries in het bijzonder. Via de onderstaande pagina's kunt u een reis maken in de wereld die vrijmetselarij heet.

(U gaat verder door een van de onderstaande buttons aan te klikken)
Words of welcome in the English language
Wat is vrijmetselarij?
Sint Andries en de vrijmetselarij in Schotland
Links naar andere Loges
Site Map
Arbeidstafel
E-mail
Ons gastenboek