The Supreme Council 33o

Scottish Rite of South Dakota

USD Scottish Rite Children's Clinic

Grand Lodge of South Dakota

Sioux City Scottish Rite

Omaha Scottish Rite Masonic Center