Beveiligde koppelingen naar andere websites

De planken van Gent

De "planken van Gent" bevatten de planken van vele werkplaatsen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië, in Brussel, in Zeeuws-Vlaanderen en in Noord-Frankrijk. Gent is uiteraard goed vertegenwoordigd, Antwerpen vrij karig (zie "De planken van Antwerpen"). Koppeling: http://www.plankvangent.be . Toegang: met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord (onderscheid hoofdletters/kleine letters is belangrijk); meer informatie via de secretaris van je werkplaats.

De planken van Antwerpen

Koppeling: http://www.bloggen.be/deplankvanantwerpen . Toegang: met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord (onderscheid hoofdletters/kleine letters is belangrijk); meer informatie via de secretaris van je werkplaats.

De planken van Lithos

De werkplaatsen van Lithos (LCL) zijn op de bovenstaande websites karig vertegenwoordigd, maar Lithos heeft op zijn eigen website een beveilige afdeling met de planken. Je krijgt toegang met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, die je aanvraagt door te surfen naar http://www.lithoscl.org, je taal te kiezen en dan de pagina "contact" te openen; je krijgt dan een kleine vragenlijst gepresenteerd. Als je die ingevuld hebt, krijg je enkele dagen/weken later je toegangscode. Met die code kun je dan "Mijn Lithos" openen (meer bepaald het witte vierkantje - de afdeling met "carré blanc" is inderdaad niet zomaar toegankelijk), waarin de planken staan.