Onze bijeenkomsten

Onze Werkplaats komt wekelijks samen. Meestal worden op die bijeenkomsten algemeen maatschappelijke, filosofische en maçonnieke onderwerpen behandeld.

Hierna geven we een overzicht. Rituele Zittingen worden niet vermeld (Inwijding in de verschillende Graden, Aanstelling van de Commissie van Officieren en Dignitarissen, etc.).

Een overzicht van het jaar 2011

 • Wegens faling over te nemen, handel in mensen.
 • Het Israëlisch/Palestijns conflict, een nieuwe honderdjarige oorlog.
 • De toekomst van de V.U.B.
 • Verborgen Maçonnieke elementen in de muziek van Mozart.
 • De Spaanse burgeroorlog
 • Armoede heeft geen gezicht

Een overzicht van het jaar 2010

 • De malaise van de multiculturaliteit
 • Waardig werk voor kleine boeren in Namibië
 • Compagnonnage
 • Haydn
 • Jodendom en Vrijmetselarij
 • Onze grooten oorlog
 • Politieke geschiedenis van het levensbeschouwelijke conflict in België
 • Bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel in België
 • Ali Baba Voor de poort van het wetenschapsbeleid
 • Onderwijs
 • De voorlopige hechtenis: grenzen aan de profane vrijheid
 • Un pueblo unido, jamas sera vencido !
 • Een terugblik op 12 jaar Oost-Europa
 • Kunst: Boeiend om naar te kijken

Een overzicht van het jaar 2009

 • De smokkel in het Waasland
 • Een eerste maçonnieke causerie
 • De Vrijmetselarij in confrontatie met zichzelf
 • Atheïsme in soorten
 • Euthanasie in Nederland, België en Frankrijk
 •  

Een overzicht van het jaar 2008

 • ...
 • ...

Een overzicht van het jaar 2007

 • Onze Werkplaats: feitelijke vereniging of vzw?
 • Vrijmetselarij: een poppenkast
 • Vrijmetselarij
 • Salvador Allende: Vrijmetselaar
 • Bouwen aan een hechte stedelijke samenleving
 • Een luis in de pers
 • Vrijmetselarij en het Nationaal-Socialisme
 • Child Focus
 • Geen kunst voor het volk, maar volk voor de kunstenaar
 • Wordt vervolgd
 • Syndicalisme en Vrijmetselarij
 • Ik heb iets met de AM
 • A drum is a woman
 • Hiram
 • Van Kalmthout tot Krakau, een levenswandel
 • Amadeus of Salieri?
 • Seksualiteit in andere kulturen
 • De Verenigde Staten na Dubya
 • Genderdiversiteit
 • Maçonnieke integriteit tussen passer en winkelhaak

Een overzicht van het jaar 2006

 • Ik erken je als dusdanig
 • Vergrijzing: zegebulletin of wanhoopscenario
 • Sociaal-politieke evoluties in België in het laatste decennium
 • Cultuurpolitiek en politieke cuktuur, of: ethiek en beleid
 • Journalisten, zijn ze nog te vertrouwen?
 • De genetische Mens, eenheid in verscheidenheid
 • Stem zwart: schoonheid van blues en jazz
 • Leo Ferré: ni dieu ni maitre
 • Digitale televisie, mythe of realiteit?
 • "Nurture or Nature?"
 • Een toegang tot het denken van Leo Apostel over Vrijmetselarij
 • Waarom een miljoen Vlamingen stemmen voor het Vlaams Blok
 • Bakoenin, de Guevara van zijn tijd
 • 1929, een magisch jaar
 • Buitenlandse politiek, een persoonlijke benadering
 • 10 jaar democratie in Zuid-Afrika
 • Wat heeft wetenschap met kunst te maken?
 • De Vrijmetselaars waren niet de bouwers van de kathedralen
 • Welke waarden en normen?
 • "Und weil der Mensch ein Mensch ist..." over Berthold Brecht
 • Filosofie als manier van leven

Een overzicht van het jaar 2005

 • MorDechai Gebirtig: Linkse folksinger uit Krakau in een obscure periode
 • Geloof, Bijgeloof en Wetenschap
 • Kansarmoede in het onderwijs
 • Broederschap: waddis da?
 • De sluier van tolerantie en geweld
 • Quo Vadis, Justitia?
 • Myanmar: the Tatmadaw will never betray the National Cause
 • Sporen
 • Brel, ik (h)erken hem als dusdanig
 • Op zoek naar Allende. Verslag van een reis door Chili
 • Het Verlichtingsproject in de 21ste Eeuw
 • Globalisme
 • Smiley, een reis naar de glimlach van Jacqueline Du Pré
 • Van Dietsche Bloed ben ik NIET geboren
 • De Ongelooflijke Geschiedenis van de Maçonnerie en de Zeelieden
 • De Maçonnieke Archieven van Moskou: een Mijlpaal voor de Geschiedenis?
 • Het Grootoosten van België: een persoonlijke vooruitblik en terugblik
 • Sartre, schrijver en redenaar
 • Don Quichote klopt aan de Tempelpoort
 • De Innerlijke Kracht van Muziek
 • Vluchtelingen en de Raad van State: rechtsbescherming of illusie?
 • Literatuur en Emotionaliteit met op de achtergrond de muziek van Gustav Mahler
 • Inwijding en Eerste jaar in de AL S.Allende: Ervaringen en Gevoelens

Een overzicht van het jaar 2004

 • Wat is dat dan, een leven?
 • Blijft onze gezondheidszorg betaalbaar?
 • Maçonnerie, een speeltuin voor mannen?
 • Vertellingen in de Tempel
 • De archieven van de Holocaust
 • Het falen (?) van het management
 • Maçonnieke levenskunst
 • 100 jaar Pablo Neruda
 • Literatuur en film
 • Sociabiliteit en Vrijmetselarij
 • Tempelzuilen worden vernietigd. Waar blijft onze maçonnieke verantwoordelijkheid?
 • Jachtigheid en weelde van informatica
 • Onder-wijsheid, kracht en schoonheid, een bitter Bijbels verhaal en een zoete droom
 • Goddelijke fantasie
 • Is een ethische concensus mogelijk in een pluralistische maatschappij?
 • Olie, vloek of zege?
 • Euthanasie: Dood-simpel
 • Logestieke steun
 • Wat is liefde?
 • De prutsende mens
 • Vrijmetselarij met open vizier
 • Je bent niet geboren als vrouw, je wordt er één
 • Mobbing
 • Concert in de Tempel
 • Rouwloge

Een overzicht van het jaar 2003

 • Hindoeïsme, een religie?
 • God zit tussen je oren, een wetenschappelijke benadering
 • Mao, staatsman of dictator
 • De Opperrechter, een gnostische beschouwing
 • Wij mannen van eer en wraak
 • Irak, een politieke analyse
 • 2003, eindelijk een eerste stap naar sustainable development
 • Vegatarisme als rationele en ethische noodzaak
 • Herinneringen, 30 jaar na de moord op Broeder Salvador Allende
 • Atheïstisch India
 • De Hogeschool vandaag, een persoonlijke visie van binnenuit
 • Huisarts, een sociaal eenzame
 • Het verloren paradijs. Een benadering van Albert Speer
 • The Birth of Music
 • Het juridisch gevecht tegen het Vlaams Blok
 • Hendrik VIII, blauwbaard of sukkelaar
 • Vrijmetselaar in een 'zwarte' school
 • Hedendaagse kunst in Vlaanderen
 • De Bijbel is literatuur
 • First we take Manhattan, then we take Berlin. And then Berlin took Manhattan
 • Cuba, een land met een toekomst
 • Zwijgen
 • Tsjecho-Slovakije na de Praagse Lente, een getuigenis
 • Een muzikale wandeling door het maçonnieke gedachtengoed