Breadcrumbs Freemasonry in Israel > עברית מאמרים > אודות > הנוסח הסקוטי

הנוסח הסקוטי

מבוא

הנוסח הסקוטי הקדמון והמקובל של הבניה החופשית למדינת ישראל הינו מיסדר מסוני מוכר על ידי הלשכה הגדולה למדינת ישראל. הנוסח הסקוטי, שבראשו עומדת המועצה העליונה, מורכב מאחים בעלי הדרגות 4 עד 33 ואחרונה של הנוסח.


מי רשאי להתקבל לנוסח הסקוטי?

מי שרוצה להתקבל לנוסח הסקוטי חייב להיות רב-בונה ואח סדיר בלשכה כחולה, השייכת ללשכה גדולה מוכרת. במדינת ישראל, התנאי הוא שהאח יהיה סדיר באחת הלשכות הפועלות תחת סמכותה של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, היא הלשכה הגדולה היחידה בארץ ישראל. אח חבר במועצה עליונה אחרת בחו"ל יכול לבקר בגופים הכפופים למועצה העליונה בתנאי שהמועצה העליונה שלו מקיימת יחסים הדדיים עם המועצה העליונה שלנו. אך כדי להצטרף אלינו, חייב הוא קודם כל להצטרף ללשכה סמלית כחולה תחת סמכותה של הלשכה הגדולה למדינת ישראל.


מה פירוש "הדרגות" בנוסח הסקוטי?

הנוסח הסקוטי הוא התוצאה הסופית של תהליך התפתחות של טכסים רבים ומגוונים שנוצרו באירופה ובארה"ב במאה ה-18. מספר טכסים, שבסיום כל טכס מקבלים "דרגה" ותואר, סודרו בסולם בעל 33 דרגות, מהדרגה הראשונה, שוליה - ידועה בארץ כ"תלמיד בונה חופשי", עד הדרגה ה-33 והאחרונה, דרגת "מפקח גדול ריבוני כללי".
כפי שציינו, שלוש הדרגות הראשונות אינן בסמכות המועצה העליונה, כי אם בסמכותה של הלשכה הגדולה. שלושים הדרגות הנוספות מסודרות בקבוצות ונמסרות במספר גופים כפופים למועצה העליונה, כלהלן:

  • דרגות 4 עד 14 - לשכת שלמות (Lodge of Perfection)
  • דרגות 15 עד 18 - היכל שושנת הרודים (Rose-Croix Chapter)
  • דרגות 19 עד 25 - מועצת אבירי נחש הנחושת (Council of Knights of Brazen Serpent)
  • דרגות 26 עד 30 - אריאופג (Areopag)
  • דרגות 31 עד 32 - קונסיסטוריון (Consistory)
  • דרגה 33 - מועצה עליונה (Supreme Council)

באופן מעשי, בארץ עובדים במלואן רק דרגות הבאות: 4 - 7 - 14 - 18 - 25 - 30 - 31 - 32 - 33,
וכל יתר דרגות הביניים נמסרות תוך כדי העלאה לדרגה הגבוהה יותר.
המעבר מדרגה לדרגה בדרך כלל לוקח משנה עד שלוש שנים, בהתאם להתקדמות האח בידע שלו ובמידת השתתפותו הפעילה בעבודות הנוסח.


כמה זמן צריך להקדיש לנוסח הסקוטי?

לשכות השלמות עובדות באופן כללי פעם בחודש. כל אח חייב להיות סדיר ופעיל בלשכת שלמות, גם אם הוא בעל דרגה גבוהה. בעלי הדרגות הגבוהות עובדים פעם בחודש באחת הדרגות, כך שבממוצע עובדים כל דרגה גבוהה (33-18) פעמיים בשנה. יש כוונה להגביר את הפעילות בדרגות 18 ו-33. בנוסף לאסיפות, מצפים שכל אח בנוסח הסקוטי יקרא ספרים ומאמרים על פילוסופיה, היסטוריה וסימבוליקה.


כמה זה עולה?

כמו כל אירגון, יש לנוסח הסקוטי דמי חבר שנתיים. בתחילת הדרך, משלמים האחים את דמי החבר רק ללשכת השלמות. כאשר מתקדמים לדרגות גבוהות, יש גם דמי חבר למועצה העליונה, וגובה התשלום בהתאם לדרגה. בנוסף, יש תשלום חד-פעמי כל פעם שמתקדמים בסולם הדרגות.


מה זה נותן לי?

טכסי הנוסח הסקוטי ססגוניים ומלאי סמליות. דרך הדרגות השונות של הנוסח, ייכנס האח למסורת המיסטיקה האירופית ויילמד עקרונות פילוסופיים שהיו פעם נחלתם של אבירים ומלומדים.
מלבד זה, נכנס האח למסגרת חדשה, המעודדת התמודדות עם הבעיות הקיומיות של האדם, החברה בה הוא חי, היחסים בין אדם לאדם ובין אדם לבורא הגדול של היקום.
הדרגת המוענקות על ידי המועצה העליונה למדינת ישראל מוכרות בכל העולם, וכל אח השייך לנוסח הסקוטי בארץ יוכל לבקר בגופים מקבילים בחו"ל.


מה עלי לעשות כדי להתחיל?

התקשר לאח השייך לאחת הלשכות שלמות הפועלות בארץ או, אם אינך מכיר אח כזה, התקשר ישירות למזכיר הכללי הגדול של המועצה העליונה, על מנת לקבל הדרכה על תהליך קבלת דרגה , או כדי לקבל הסברים נוספים במידת הצורך.


המועצה העליונה של הנוסח הסקוטי הקדמון והמקובל למדינת ישראל
רח' ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון, קומה 4)
ת.ד. 33873
תל אביב 61338
טלפון: 03-6952408
פקס: 03-6916054

אתר המועצה העליונה של הנוסח הסקוטי הקדמון והמקובל למדינת ישראל