Breadcrumbs Freemasonry in Israel > עברית מאמרים > אודות > הבניה החופשית

הבניה החופשית

מהי הבניה החופשית?

מיסדר הבונים החופשים הוא אירגון אחוותי מהעתיקים בעולם, ובו מיליוני חברים בכל רחבי תבל. המיסדר מאורגן בלשכות, המוקמות בחסות לשכה גדולה הקיימת בכל ארץ. תורת הבניה החופשית מכוונת למטרות כלל-אנושיות ומושם בה דגש על ערכים רוחניים.


שלושה עיקרים

לבונים החופשים יש שלושה עיקרים, והם: אחוה, עזרה ואמת.
• האחוה באה לידי ביטוי בקשר החברתי שעליו מושם דגש בפעילות הלשכות ובקשר האחוותי בין האחים.
• הבונים החופשים לומדים לקיים מעורבות קהילתית ותמיכה לנזקקים ואמורים להתנדב לפעולות כאלה גם כיחידים.
• הבונים החופשים שואפים להיות אמיתיים בדרכם ונדרשים לרמה מוסרית גבוהה.
שלושה עיקרים אלה משותפים לכל הבונים החופשים בעולם. בכך הם מהווים יסוד לתורת מוסר כלל-אנושית.


בעצם לשם מה?

האם שאלת את עצמך פעם: מהי, בעצם, התכלית האמיתית שלמענה ראוי לחיות?
האם רק עבור המטרות החומריות, המעמד והקריירה? או שיש מעבר לכך?!
תורת הבניה החופשית נותנת תשובה לשאלה חשובה זו.


איך מושגת המטרה?

באמצעות הדרכה וטכסים ותוך שימוש במערכת של סמלים, אנו שואפים להעביר את התכנים המוסריים של תורתנו.


הבניה החופשית והחברה

מחויבותו של האח כאדם וכאזרח קודמת לכל. אנו מדגישים, שחובותיו של האח למיסדר אינן פותרות אותו מחובותיו לחברה בה הוא חי. עליו להיות אזרח נאמן.
הבניה החופשית הינה אירגון חופשי ופתוח. האידאלים והמטרות שלנו גלויים בכל חברה חופשית ודמוקרטית.
כדי להשיג ולשמור על ההרמוניה בין האחים, הבניה החופשית אינה מתירה ויכוח דתי או פוליטי במסגרת הלשכות.


מעט היסטוריה

המסורת שלנו קושרת את המיסדר עם האגודות של הבנאים המעשיים, מהם אימצנו הן את כלי-עבודתם והן מושגים שונים, להם אנו מיחסים משמעויות בתחום תורת המוסר של המיסדר.
תחילתה של הבניה החופשית במתכונתה האירגונית הנוכחית, בשנת 1717, בלונדון, שבה קמה הלשכה הגדולה הראשונה.
תורת הבניה החופשית הסימלית ביטאה היטב את הזרמים הליברליים של התקופה, וכך נפוצה ברחבי תבל.
הבניה החופשית פעילה בארץ ישראל מאז המחצית השניה של המאה ה-19.
הלשכה העתיקה ביותר, שעדיין פעילה, נוסדה בשנת 1906. בשנת 1953, התאחדו כל הלשכות הפעילות בחסות הלשכה הגדולה למדינת ישראל. בישראל קיימות כ-70 לשכות הפזורות על-פני כל הארץ. במסגרת הלשכה הגדולה פועלים גם מוזיאון וספריה בנושאי הבניה החופשית.


מי יכול להתקבל?

בהתאם למסורת העתיקה של מיסדרנו, יכולים להתקבל גברים בני שנה או יותר.
דלתות כל לשכה ברחבי העולם פתוחות בפני כל גבר ללא הבדל לאום או דת, אשר שמו הטוב הולך לפניו. תנאי יסודי לקבלת אח הוא האמונה בכח עליון. אנו קוראים לו הבונה העליון של היקום. מיסדר הבונים החופשים איננו דת ואיש באמונתו יחיה.
היות ואנו רוצים לתרום גם לחיי הפרט והמשפחה של האחים, חשוב לנו כי ההצטרפות ללשכה תזכה לתמיכתה של הרעיה.


פרטים נוספים נשמח להעמיד לרשותך.


הלשכה הגדולה למדינת ישראל של בונים חופשים קדמונים ומקובלים
רח' ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון, קומה 4)
ת.ד. 33206
תל אביב 61331
טלפון: 03-695-4218/9
פקס: 03-696-0271

אתר הלשכה הגדולה למדינת ישראל של בונים חופשים קדמונים ומקובלים