bannerpageWELKOM.jpg (9776 bytes)

FREDERIK_kleding.jpg (3926 bytes)     Welkomstwoord Voorzittend Meester          nederlnd012.GIF (23321 bytes)

Als voorzittend Meester van Loge De Eendragt heet ik u van harte welkom op deze website.
   De vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in eeuwenlange traditie. Onafhankelijk van enige politieke of religieuze beweging is de vrijmetselaar zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het streven van iedere vrijmetselaar is permanent aan zichzelf bouwen, zijn "ruwe steen" te bewerken, om daardoor bewuster in de samenleving te functioneren en op deze manier voor anderen envoor zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen.
Loge De Eendragt is een loge die waarde hecht aan de eeuwenoude traditie en stijl  van de Vrijmetselarij maar toegepast in de huidige hedendaagse praktijk. We hechten veel waarde aan het zuiver houden van de stijl en de traditie die de vrijmetselarij rijk is.
De Loge komt wekelijks bijeen op de woensdagavond. Dit kan zijn voor een speciale rituele of ceremoniŽle bijeenkomst, maar ook voor interessante discussieavonden waarbij iemand een voordracht "bouwstuk", geeft waarna daarover van gedachten gewisseld kan worden.
Daarnaast onderhoudt de Loge nauw vriendschapsbanden met Loge Romney Marsh in Engeland. Jaarlijks vindt er een gezamenlijke ontmoeting plaats.
Op deze website vindt u nadere informatie over onze loge, m.n. ook een stukje historie van de loge. Daarnaast geven wi u graag wat algemene informatie over de  vrijmetselarij. Mocht dit alles ertoe leiden dat u meer over de vrijmetselarij en onze loge in het bijzonder wilt weten, Dan verwijs ik u graag naar onze contactpagina,
De voorzittend meester.

          end3.gif (339 bytes)