bannerpageLOGEPROFIEL.gif (7905 bytes)

De Rotterdamse Loge De Eendragt, een Loge van de Orde van Vrijmetselaren onder het

Grootoosten der Nederlanden, is geconsecreerd op 29 September 1962.

Zij vormt n van de acht Vrijmetselaarsloges die Rotterdam rijk is.

Loge De Eendragt is een traditioneel georienteerde Loge.

Het rituaal dat wij gebruiken is het rituaal uit 1928.

rotterdam.gif (25387 bytes)

"Lux in tenebris", het motto van Loge De Eendragt, Licht in de duisternis.

En van de doelen van de vrijmetselarij is licht te scheppen in de duisternis.

Waarheid en inzicht (licht) te verschaffen voor het individu

in de ondoorzichtige en chaotisch hectische leefomgeving (duisternis).

lux2.gif (16791 bytes)

Loge De Eendragt komt tezamen iedere woensdag om 20.00 uur in het

Rotterdamsch Logegebouw

Foto: Loge De Eendragt 

Delftsestraat 9a.

Voor meer informatie omtrent de bijeenkomsten verwijs ik u naar de Arbeidstafel.

De kleuren van Loge De Eendragt zijn oranje en zilver.