עבודת בניה - כסא שלמה המלך

נכתבה על ידי האח עופר כרמי

 

נשיא נכבד , אחים יקרים.

לפני שקודשתי להיות בונה חופשי הגיעה לביתי ועדת חקירה , בדיעבד נודע לי , שחבריה הינם נשיאים לשעבר ונשיא מכהן.

כיום אני יודע שאחת ממטרותיה של ועדת חקירה זו , היא להתרשם מהמועמד החילוני , ובמבט לטווח רחוק , לקבוע האם בעתיד הוא עשוי לתפקד כראוי במשרות של הלשכה ולקדם את נושא הבנייה החופשית.

לאחר שקודשתי , שמעתי לראשונה את המושג "כיסא שלמה המלך" המתייחס לכיסאו של נשיא הלשכה.

מושג זה שבה את ליבי והחלטתי כי הוא ישמש לי כנושא לעבודת הבניה למעבר מדרגה ראשונה לדרגה שנייה במסדר.

בהכנות לקראת הכנת עבודת בניה זו פניתי למספר מקורות שהם :

אחים ותיקים בלשכה , במטרה שיסייעו בידי ויכוונו אותי למקורות נוספים.

בנוסף פניתי לדודי אחי אבי ז"ל שהוא רב והיה מחנך ומורה לתנ"ך בבית ספר "כפר בתיה" וסיפרתי אודות נושא עבודתי.

בשיחתנו זה ציין בפניי כי הינו אח רדום בלשכת בונים חופשים , לשכת "נגה" בכפר סבא , והינו בדרגת רב בונה , אחד מתפקידיו בלשכה זו היה מכהן.

עוד הוסיף דודי וסיפר לי , כי פרט לנו , במשפחתנו אח נוסף , אחי אביו ואבי ז"ל שהיה אח פעיל בלשכה ירושלמית לפני כחמישים שנה , זאת עוד קודם שהיגר לארצות - הברית שם הוא מתגורר עד היום.

מסתבר , שהגנים המסוניים מצויים בקרב לבי ובמשפחתי זה מכבר.

בספר מלכים א' פרק י' פסוקים יח' - כ' , כתוב :

" ויעש המלך כיסא שן גדול ויצפהו זהב מופז , שש מעלות לכסה וראש עגול לכסא מאחוריו , וידית מזה ומזה אל מקום השבת ושניים אריות עומדים אצל הידית , ושניים עשר אריים עומדים על שש המעלות מזה ומזה , לא נעשה כן לכל ממלכות ".

בפירושו של יהודה קיל בהוצאת מוסד הרב קוק ירושלים , מפורש :

" כיסא שן גדול" - כיסא מלכות גדול מידות עשוי שנהב ולחילופין מצופה לוחיות עשויות שנהב. לוחיות דומות נמצאו בחפירות ארמון מלכי ישראל בשומרון.

קיימת סברה , שלוחיות אלה היה ממוסגרות במסגרת זהב.

"ויצפהו זהב מופז " - זהב מופז הינו סוג זהב מאיכות טובה , חז"ל במסכת יומא מד' עב' מה' עא' פירשו " זהב מופז " - דומה לפז או זהב טהור מזוקק ומחוזק , שם נעשתה השוואה לפסוק " תשית לראשו עטרת זהב ".

היו מפרשים שטענו שזהב זה נקרא על שם מקום הימצאו , אולם , עד היום לא ידוע היכן הייתה ארץ זו שנקראה אופז , ויתכן כי זו ארץ רחוקה.

" שש מעלות " - הינן שש המדרגות לכיסא כדי לטפס בהן אל מקום הישיבה של המלך.

" ראש עגול לכסה מאחוריו " - הכוונה היא למשענת עגולה עליה היה נשען המלך , לחילופין מעין אפיריון שחפף מעל ראשו.

בכתובים מצויין " וכבש עשוי זהב " שם פורש כי הכבש הינו מעין מעלה משופע העולה אל המדרגה הראשונה - התחתונה.

המעלות והכבש היו מחוברים לכיסא עד מקום מושבו של המלך ובצידיהם ידיות , ששימשו גם כסמוכות או משענות משני צידיו של הכיסא.

" ושניים אריות " - שני אריות זהב מסמלים את שבט יהודה שנתברך בגבורת האריה ולו ניתנה המלוכה על עם ישראל כולו.

" ושניים עשר אריים " - סמל לשניים עשר השבטים עליהם מלך שלמה המלך.

" עומדים אצל הידית " - מיקומם על כל מעלה ומעלה , דהיינו , על כל אחת ממדרגות הכיסא.

" לא נעשה כן לכל ממלכות " - לאף מלך אחר לא היה כיסא הדומה לכיסא שלמה המלך.

באנציקלופדיה מקראית של מוסד ביאליק מסופר כי במאה העשירית לפני הספירה - זמן מלכותו של שלמה המלך נכרתה ברית בין שלמה המלך וחירם מלך צור וידוע כי בתקופה זו יהודים ופיניקים ערכו מסעות משותפים בספינות תרשיש שהפליגו לאופירה או להודו , שם היה המקור החדש לחומרי גלם , לשנהב אשר ממנו נבנה כיסא שלמה , זאת מאחר וכמעט כל הפילים הסורים ניצודו זה מכבר ולא היה בנמצא שנהב לייצור הכיסא.

מעיון באגדות אודות הכיסא , עולה כי בכיסא שלמה היו משובצות אבנים טובות בצבעים שונים כגון : שוהם , לשם ופטדה. כן מסופר כי לכיסא היה מנגנון מכני. המנגנון פעל בצורה כדלקמן :

כשהמלך שלמה היה מניח את רגלו על מעלה ראשונה , אריה היה פושט ידו מימין , ושור פושט ידו משמאל , אלה היו מעלים את שלמה המלך לראש הכיסא.

בראש הכיסא היו נשרים שתפסו את שלמה המלך והושיבו אותו במקומו.

נשר אחר היה נוטל את כתר המלכות ומניח אותו על ראשו של שלמה המלך ובאותו זמן , הייתה יונת זהב יורדת מעמוד , פותחת את ארון הקודש , לוקחת ספר תורה ומניחה אותו בתוך ידו של שלמה המלך זאת במטרה לקיים את הפסוק " והגית בו יומם ולילה " .

קיימת אגדה נוספת כי על המעלות היו רובצים בעלי חיים כדלקמן :

על המעלה הראשונה - רובץ ארי וכנגדו רובץ שור.

על המעלה השנייה - זאב וכנגדו טלה.

על המעלה השלישית - נמר וכנגדו גדי.

על המעלה הרביעית - דוב וכנגדו צבי.

על המעלה החמישית - נשר וכנגדו יונה.

על מעלה השישית - נץ וכנגדו ציפור.

בעלי חיים אלו היו מזהב.

לבעלי חיים אלה היה תפקיד , בזמן ששלמה המלך היה מקיים את אחד ממשפטיו הידועים , ועד שקר היה נכנס להיכל המשפט , היו בעלי החיים משמיעים את קולם , זאת למה ?

זאת כדי למשוך את תשומת לב העדים שלא יעידו עדות שקר , כי במידה ויעשו כן ויעידו עדות שקר ייחרב העולם.

מקור אגדה אחר מספר כי המלך פרעה לקח כשלל את כיסא שלמה המלך מירושלים , והביאו למצרים.

בזמן שרצה לטפס עליו כדי לשבת במושב שלמה , פשט אחד האריות את רגלו הימנית והיכה את פרעו על ירכו , בעקבות כך נשאר פרעה נכה , וצלע עד יום מותו. על כן נקרא שמו פרעה נכה.

גם נבודכנאצר מלך בבל שכבש את ארץ מצרים , לקח כשלל את הכיסא ומסופר שכשפשט את רגלו כדי לטפס לכיסא אריה הכהו , לפיכך לא ניסה בשנית ולא ישב עליו אף מלך , פרט לכורש מלך פרס ומדי , שישב על הכיסא ולא ניזוק מאחר והיה צדיק , ידוע כי המלך כורש אפשר את שיבת ציון ולהקים את בית המקדש השני בירושלים.

ראוי לציין שעל אף הפרטים הטכניים הרבים שישנם בנושא בניית בית המקדש דווקא על מבנה כיסא שלמה המלך שהיה שם דבר , הפרטים כה מועטים.

ברצוני להודות לכל האחים אשר עזרו לי בהכנת העבודה , לאחי המכובד דני שיינין , ולאחי המכובד מאוד דני דורון אשר קרא וגיבה את העבודה ונתן לי את האומץ להמשיך בה ולסיימה כראוי.

1