עבודת בניה לדרגה השניה
נכתבה ע"י האח חיים ברוטמן

 

נשיא נכבד, אחים יקרים,

נתקדשתי כאח לבניה החופשית בלשכה מכובדת זו לפני שנה, ב-8 בפברואר 2000 (ב' אדר א' תש"ס), ומעת לעת במהלך העבודות ומחוצה להן הועלו הסוגיות, שעיקרן ההצטרפות הדלה לבניה החופשית ועזיבתם של אחים שנתקדשו לאחר תקופת פעילות קצרה.

בעבודת בניה זו אעסוק בנושאים אלו מנקודת ראייה מסונית ומעולם התוכן המקצועי שלי, הכלכלה ומנהל העסקים.

את הסוגיה הראשונה, ההצטרפות הדלה למסדר, אתקוף מנקודת מבט שיווקית. על כל חברה או ארגון להיות מסוגלים לזהות הזדמנויות שוק חדשות, הנפתחות לפניהם בסביבה מורכבת ומשתנה. סביבה שמציגה בהתמדה הזדמנויות ואיומים. בכדי להימנע מאיומים, על כל גוף או ארגון לחפש בהתמדה דרכים חדשות להציע דבר מה בעל ערך ללקוחותיו, ולבחור באותו פלח שוק שבו יש לו יתרון תחרותי המציב אותו בנקודה טובה יותר משל המתחרים.

על חשיבות היתרון התחרותי ניתן ללמוד כבר ממאקיאוולי (Machiavelli N. ,1532), שהיה בין הראשונים שהבחינו וניסחו את הקשר בין הסביבה הפוליטית (והעסקית) לבין הארגון וכן את הצורך לאבחון התנהגות הולמת לצורך קידום המטרות. בספרו הידוע, "הנסיך" (Il Principe) הוא כתב שאלה אשר רק בעזרת המזל נעשים מאזרחים פשוטים לנסיכים, אמנם בעמל מעט הם עולים לגדולה, אך רק בעמל רב מאוד הם מחזיקים במעמד. מאקיאוולי מוסיף שאם אדם מטבעו אינו איש סגולות וכשרונות גדולים, לא דבר הגיוני הוא שידע לפקד. לכן, אותם אנשים, שבמהירות כה רבה נעשו נסיכים, יש בהם סגולות וכשרונות המאפשרים להם לעשות מיד צעדים, בשביל להחזיק במה שהמזל שם בחיקם.

היתרון התחרותי, או הסגולות והכשרונות בשפתו, הוא זה המאפשר לארגון לשרוד בסביבה העסקית התחרותית. מאקיאוולי בדומה לחוקרים בני זמננו סובר שהקושי העקרי הוא בשמירה על היתרון התחרותי.

היתרון התחרותי של מסדר הבונים החופשיים הוא ראשית כל מהותו: תורת מוסר מיוחדת, מעולפת רזים ומתוארת בסמלים המכוונת את חייו של האדם בתבונה ובדעת לאהבת אחים, עזרה ואמת .

מנקודת מבט עסקית ושיווקית, החברות במסדר הבניה החופשית הינה שרות או מוצר לכל דבר ועניין, ולכן השיווק של מוצר זה בתנאי שוק תחרותיים צריך להתבצע, על פי עקרונות שיווקים ועל פי עקרונות אלו יש לבנות למסדר תמהיל שיווק.

פרופ' הורניק, (1988) מציין שתמהיל השיווק היא מסגרת כל הפעולות שהפירמה (ובקרה זה, מסדר הבונים החופשיים) מסוגלת לעשות בכדי להשפיע על הביקוש למוצריה (המוצר הוא חברות במסדר). פיתוח תמהיל השיווק כולל את הקטגוריות של ארבעת המ"מים: מוצר, מחיר, מיקום ומאמצי קידום מכירות.

פיתוח תמהיל שיווק יחודי לבניה החופשית צריך להתחשב במספר גורמים:

ראשית, המוצר עצמו מוגדר מבחינה כלכלית כמוצר לא גמיש ובדומה למוצר לא נורמלי לא ניתן לאפיין קיומו של קשר ליניארי הפוך בין מחיר לכמות.

שנית, תמהיל השיווק צריך להיות תחת שני אילוצים :

הצורך בשמירה על סודיות. אולם, כפי שמציין אחי דני דורון (1994) בספרו: "הבניה החופשית מבט אישי", עיקרה של תורתנו הוא בתחום המוסר. דבר זה אינו סודי, ולכן אין שום סיבה שלא נפיץ את עקרונותינו גם בין החילונים. .1
.איסור פעילות שכנוע מכל סוג שהוא .2

מהגדרות אלו והנחות היסוד, ניתן לאפיין את הפעולות האופרטיביות לביצוע:

.יצירת מודעות - יצירת מודעות ע"י נוכחות פסיבית. למשל: שימוש בסמלים מסונים צנועים בבתי עסק, על גבי רכבים או כל עזר אישי כלשהו. אפשרות נוספת, על מנת להראות נוכחות ולעורר סקרנות, הינה הצבת סמלים מסונים במקומות מרכזיים או בכניסה לערים .1
.ערוצי מידע - מתן אפשרות לחילוני המגלה מיוזמתו עניין בבניה החופשית, ללמוד מעט על המסדר. האינטרנט הוא מכשיר מצוין להפצת הרעיונות המסונים ומתן מידע מבוקר ועינני על המסדר. ללשכת יעקוב כספי מס' 56, ללשכת עלומים מס' 58 וכמובן ללשכה הגדולה למדינת ישראל יש אתרי אינטרנט יפים ומעניינים. עם סיום כתיבת עבודתי, שמחתי מאוד להיווכח כי לאחרונה הוקם אתר אינטרנט ללשכתנו. ברצוני לנצל הזדמנות זו ולברך את היוזמים על עבודתם המדהימה בהקמת האתר המקסים .2
.התאמה לסביבה - שימוש במונחים ובטרמינולוגיה מובנת ומקרבת. לדוגמה שימוש במילים: "עבודה", "קדוש", "קידושין" באירועים פתוחים של הלשכה בהם נוכחים חילוניים יוצרים אנטגוניזם, חוסר הבנה וגורמים, שלא במתכוון, הרגשת ניכור ואי נוחות לקהל הלא מסוני. לטרמינולוגיה ולמושגים שאנו משתמשים בהם בעבודתנו יש משמעויות שונות לגמרי בעולם הלא מסוני ועלינו לסגל מילון מונחים חילופי ו"ידידותי" יותר לקהל חילוני .3
.מחיר - משקלה של ההוצאה הכספית אינה מהווה לדעתי, מרכיב חשוב בהחלטה על ההצטרפות למסדר. כאמור חברות במסדר הינה מוצר א-נורמלי כדוגמת מוצר בסיסי, כמו לחם, ששינוי מחיר לא מוביל לשינוי יחסי בצריכה, או מצדה השני של התופעה הכלכלית, יצירות אומנות, שעלייה במחיריהן לא משפיעה על רמת הדרישה מצד לקוחות פוטנציאלים .4

הסוגיה השניה בעבודתי הינה עזיבתם של אחים שנתקדשו, לאחר תקופת פעילות קצרה. ללשכתנו מצטרפים אחים בעלי ידע, ותק וניסיון מלשכות אחרות, ויש לברך על כך. אולם בעיית העזיבה של אחים עולה מדי פעם בפעם ואף הנשיא הגדול נתן על כך את דעתו.

את נושא זה ניתן לבחון בכלים של בניית אסטרטגיה. החוקרים האמריקאים האמל ופרהלאד (Hamel&Prahalad, 1995) טוענים, שההנהלה הבכירה בארגונים גדולים עוסקת יותר בכיבוי שרפות מאשר בתכנון העתיד. לדעתם, התפקיד העיקרי של ההנהלה הבכירה הוא להמציא מחדש תעשיות ואסטרטגיות ולא תהליכים. התחרות על העתיד היא תחרות לשליטה בהזדמנויות החדשות. כדי שארגון ינצח במרוץ דרושה לו ארכיטקטורה מרכזית, שתספק מודל לבניית יכולות הדרושות בעתיד. על הארגון להקדים ולבנות יכולות, אשר ישמשו פתח כניסה להזדמנויות עתידיות ופיתוח יכולות חדשות.

האסטרטגיה של מסדר הבונים החופשיים, מאופיינת בבידול המוצר (Product Differentiation), דהיינו יחודיות הרעיון והמסר, ובכך יוצרת אסטרטגיית הבידול חסם כניסה או יציאה, מאחר שהיא מאלצת מצטרפים חדשים להתגבר על נאמנות קודמת ולאמץ את נאמנות הארגון. האח לאון זלדיס (1994), עורך כתב העת "הבונה החופשי", מציין שקיים הבדל מהותי בין הבניה החופשית לארגוני צדקה וחברתיים אחרים. האח קסיס יוסף (1996) מלשכת חידר מס' 45 אשר דן במהות הבניה החופשית ותכונותיה טוען, שהבניה החופשית ידעה להגיב בהתאם לשינויי התקופות, הלכה והתחזקה והתרחבה למרות כל הקשיים תודות לפילוסופיה היחודית שלה.

אסטרטגיה עבור ארגון כמסדר הבניה החופשית דומה למעשה לקוד הפנימי שמניע את הארגון, אופייה של האסטרטגיה הוא כזה שניתן להבחין בתוצאות שלה, אך בלתי אפשרי לצפות בה ממש. דומה הדבר למושג המטאפורי "היד הסמויה" שטבע ההוגה האנגלי בן המאה ה-18 אדם סמית' (Adam Smith, 1776) בחיבורו "עושר העמים" (The Wealth of Nations) ואשר משמש גם כיום אבן דרך בחשיבה הכלכלית המערבית. במאמר מוסגר אציין, שאת חיבורו המרשים פתח סמית' במילים: Equality, Liberty, Justice, וזאת חודשים מספר לפני המהפכה האמריקאית ושלוש עשרה שנים לפני המהפכה הצרפתית.

האסטרטגיה של הבניה החופשית, כפי שלמדתי אותה מלקחי הדרגה הראשונה, היא חיפוש אחר השלמות וההרמוניה, בדומה לאלו שהיו במקדש שלמה, וזאת למען תפארת הבונה העליון של היקום וטובת בני האדם.

תופעות של "עיגולי פינות", אלתורים ואי הצמדות לפילוסופיה המסונית היחודית מחלישים את הקוד הפנימי של המסדר, ופועל יוצא מכך הינה פגיעה באסטרטגיית הבידול. אסטרטגיה שפרושה אינו שמרנות, קפאון וחוסר שינוי, אלא פתיחות מחשבתית ויצירתיות תוך הדגשת היחודיות. החלשותה של אסטרטגיה זו מציבה את הבניה החופשית בשורה אחת עם ארגונים ומסדרים אחראים, כמו גם, עם מועדונים חברתיים. תהליכים אלו גורמים להחלשת יסוד הנאמנות ומעודדים מאידך נשירה.

לסיכום הדיון בסוגיה זו, ברצוני להציג את המסקנה שאליה הגיע אחי דני דורון (1994), שדן אף הוא בנושא זה בספרו. המסקנה שאליה הגיעה היא, שאין צורך לשנות את התורה או עקרונותיה, אלא צריך רק להדגיש את עושרה ואמיתותה. ומוסיף, שהעמדת דברים במבחן העקרונות והנכונות להלחם עליהם הם תמצית מהותו של אורח החיים המאפיין אם את ההתנהגויות המצופות מבונה חופשי אמיתי, כמו גם, ההתלבטות במשמעות תורת הבניה החופשית לעולמנו העכשוי.

למרות שתקיפת הבעיה לא היתה זהה, אין ספק שאין שוני רב בין המסקנות שהוצגו והן אף משלימות זו את זו ומטרתן אחת, חיזוקו של המסדר.

כתלמיד בונה חופשי לא פעם חשתי, כפשוט עם שניכנס לארמון, מתפעל מיופי הבניה ועוסק כל הזמן בחיפוש אחר מפתחות לפתיחת החדרים, אך כשדלת נפתחה בפני ואני מתענג ממראהו ותכולתו של החדר, מתגלות עוד שלוש דלתות חדשות ונעולות.

בעבודתי זו ניסיתי לשלב בין הרעיונות המסונים לרעיונות כלכליים ועסקיים וזאת מתוך כוונה לתרום לבניה החופשית. אני מודה לכם על אפשרות זו שנפלה בחיקי.

 

מקורות מסונים

דורון, ד. (1994), הבניה החופשית - מבט אישי, לשכת "ראובן" מס' 1, חיפה .1
.זלדיס, ל. (1994), "דבר העורך - ידע מסוני", הבונה החופשי, גיליון 1 , 1994 .2
סדר העבודה בדרגת תלמיד בונה חופשי, (1985), הלשכה הגדולה למדינת ישראל, ת"א. .3
.קסיס, י. (1996), "מהות הבניה החופשית ותכונותיה", הבונה החופשי, גיליון 2/3 , 1996 .4

 

מקורות כלליים

ברקאי, ח. (1995), אדם סמית באספקלריה של ימינו, מוסד ביאליק, ירושלים .1
.הורניק, י. (1988), ניהול השיווק, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב .2
.מאקיוולי, נ. (1988), הנסיך, זמורה ביתן - מוציאים לאור, תל אביב .3
.Hamel , G., Prahalad C. K., (1994) Competing for the future, HBS Press .4